Oudercommissie

Veilig Oppas in Huis heeft een oudercommissie die ons adviseert over het pedagogische beleid, het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid, de klachtenregeling en prijswijzigingen.

De oudercommissie fungeert als een intermediair tussen de ouders en het team van Veilig Oppas in Huis en probeert de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Dit betekent aan de ene kant dat de gastouders instemming of advies kunnen vragen aan de oudercommissie over allerlei zaken die de gastouderopvang aangaan, en aan de andere kant kan de oudercommissie wensen van de ouders bij de leiding onder de aandacht brengen. Dit laatste betekent dus ook dat de oudercommissie open staat voor alle suggesties van ouders die kunnen leiden tot een nog beter functioneren van de gastouderopvang.

Naast deze serieuze taken, zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van diverse activiteiten. Lidmaatschap van de oudercommissie kost u weinig tijd. U vergroot uw betrokkenheid bij de gastouderopvang en maakt eens op een andere manier kennis met het team en met andere ouders. Dus u kunt ook een waardevolle invulling zijn voor de oudercommissie. U kunt de oudercommissie bereiken via dit contactformulier.