Verantwoordelijk werk

Als gastouder vangt u één tot maximaal zes kinderen op. Dit doet u in uw eigen woning of bij de vraagouder thuis. In overleg met de vraagouder bepaalt u de werktijden wat het werk flexibel maakt. Als gastouder kiest u ervoor om de zorg voor andermans kinderen op u te nemen. Dit is een hele mooie taak die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Er wordt van u verwacht dat u een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving creëert, zodat de gastkind(eren) zich op hun gemak voelen bij u. Tevens zorgt u voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en begeleiding. Zo kan er een plezierige en langdurige opvangrelatie ontstaan. Een gastouder heeft op deze manier een flexibele, dynamische, verantwoordelijke en betaalde baan.