Regeling dienstverlening aan huis

Als u ervoor kiest om uw kind thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, door een gastouder te laten opvangen dan valt dat onder de regeling “Wet kinderopvang” én “dienstverlening aan huis”. De regeling dienstverlening aan huis houdt in dat de vraagouders niet verplicht zijn om loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die zij aan hun gastouder betalen, zo lang de opvang niet meer dan drie dagen per week bij de vraagouder thuis plaatsvindt.

De regeling dienstverlening aan huis bepaalt op zichzelf niet welke verplichtingen er tussen vraagouder en gastouder zijn. Die hangen af van de aard van de relatie tussen vraagouder en gastouder. Is er sprake van een duidelijke gezagsverhouding tussen de vraagouder en gastouder (de gastouder volgt in haar werk de instructies van de vraagouders op) en heeft de gastouder geen andere opdrachtgevers, dan kan sprake zijn van beperkte arbeidsrechtelijke verplichtingen van de vraagouder jegens de gastouder.

Bij een situatie “dienstverlening aan huis” betaalt de vraagouder per uur minimaal het minimumloon aan de gastouder. De vraagouder komt nog steeds in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wanneer de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, betaalt de vraagouder per kind een vooraf gesproken bedrag. Wanneer een gezin uit meerdere kinderen bestaat dan is de „dienstverlening aan huis‟ voordeliger voor de vraagouder dan een gezin met één kind.