De voorwaarden

Indien de vraagouder iemand vraagt om thuis de kind(eren) op te vangen is hij of zij niet alleen opdrachtgever, maar ook werkgever en gebonden aan de volgende voorwaarden.

  • De dienstverlener/gastouder voert het werk waarvoor de vraagouder hem heeft aangenomen zelf uit;
  • De vraagouder betaalt, ten minste het wettelijk minimumloon, voor het uitgevoerde werk;
  • De vraagouder heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een contract;
  • Er is sprake van een gezagsverhouding: de vraagouder geeft aan welk werk en hoe het werk gedaan moet worden;
  • De vraagouder en gastouder spreken een uurprijs af. Deze mag niet lager zijn dan het minimumloon;
  • De vraagouder heeft – net als bij een opdracht - verder geen administratieve verplichtingen. Zij hoeft geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen;
  • De vraagouder moet een vakantietoeslag van 8% betalen. Bij fulltime werkzaamheden dient de vraagouder vier weken vakantie door te betalen en anders naar evenredigheid; 8. Bij ziekte van de gastouder moet de vraagouder het loon zes weken doorbetalen. (tenminste 70%, maar minimaal het minimumloon). De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Zij kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.
  • De gastouder moet aangifte van de inkomsten bij de Belastingdienst doen.
  • Gastouders mogen maximaal drie dagen per week voor de vraagouder werken, ongeacht het aantal uur per dag.


Bron: belastingdienst